wtorek, 19 marca 2013

Kinezjologia - artykuł


O TWÓRCY METODY:
Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, przede wszystkim poprzez ćwiczenia ruchowe. 

Ćwiczenia są wskazane dla osób z problemami z pamięcią, koncentracją, również dla osób starszych, np. przy chorobie Alzcheimera, a także dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami uwagi.

Dennison procedury Gimnastyki Mózgu oparł na badaniach z zakresu psychologii rozwojowej i eksperymentalnej Uniwersytetu Południowej Kalifornii, gdzie uzyskał doktorat w dziedzinie pedagogiki za badania nad wczesnymi osiągnięciami w czytaniu a ich związkiem z myśleniem. Dr Dennison przez wiele lat był dyrektorem Valley Remedial Group Center w Kalifornii, gdzie pomagał dzieciom i dorosłym przezwyciężać ich problemy w uczeniu się. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej włączyło Kinezjologię Edukacyjną do programu szkolenia przeznaczonego dla psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego oraz rodziców.    
Kinezjologia Edukacyjna została uznana w USA oraz innych 80 krajach za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się. Obecnie na świecie istnieje wiele uczelni kinezjologicznych np. w Szwajcarii, Austrii, Francji czy USA.

O METODZIE:
Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania.
Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu aktywują pełne funkcjonowanie mózgu (równoważą półkule mózgowe), poprawiają efektywność uczenia się i wyniki we wszystkich poznawczych przedsięwzięciach. 
Kinezjologia Edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja: dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
  • w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. pamięci, koncentracji).
Gimnastyka  ma również działanie relaksacyjne, jest wskazana dla dzieci nadwrażliwych, intensywnie reagujących na stres.

Są to ćwiczenia dobre dla wszystkich tych, którzy chcą osiągać lepsze wyniki w nauce, chcą być bardziej kreatywni, zrównoważeni. 
Podczas zajęć do równoważenia i relaksu wykorzystuję również terapię dźwiękiem.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH?
Dzieci i ich rodzice. Proponuję zajęcia grupowe dla dzieci od 8 do 13 lat (w innym wieku, po wcześniejszej rozmowie z rodzicem).
Rodziców zapraszam do ćwiczenia razem z dziećmi. Wskazany jest udział rodzica w minimum jednych zajęciach w miesiącu - proponuję pierwsze zajęcia w miesiącu.

PRZECIWWSKAZANIA:
W zajęciach nie mogą brać udziału osoby chore na epilepsję.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ:
Trzeba mieć ze sobą luźny sportowy strój, karimatę lub matę do ćwiczeń i wodę (przegotowaną lub mineralną, najlepiej niegazowaną).

ZALECENIA:
Wskazane byłoby, aby dziecko nauczyło się ćwiczeń i zaczęło ćwiczyć również w domu. Polecam przede wszystkim wykonywanie codziennie, przed lekcjami lub przed snem, ośmiominutowego równoważenia półkul mózgowych, którego dzieci i rodzice nauczą się na zajęciach.

 OSOBA PROWADZĄCA:
Arleta Mańka – jako nauczyciel, socjoterapeuta i kinezjolog, pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi grupy i zajęcia indywidualne metodą Kinezjologii Edukacyjnej. Ponadto stosuje terapię dźwiękiem, która również wprowadza w stan głębokiego relaksu i równoważy półkule mózgowe, dzięki czemu człowiek staje się bardziej kreatywny.

KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?
Raz w tygodniu, w piątki 17.30-18.30, w Hotelu Maria, ul. Wrocławska 134b w Wałbrzychu, sala Marysieńka (o zmianie sali uczestnicy będą informowani na bieżąco). 


CIEKAWOSTKI:
    Czy wiesz, że synchronizacja  półkul mózgowych zapewnia dziecku łatwą naukę i pełny rozwój jego talentów? Co to znaczy? Oto kilka informacji na temat kory mózgowej…
    Mózg zawiera dwie półkule, każda z nich ma kilka płatów: potyliczny, ciemieniowy, skroniowy i czołowy, aby półkule dobrze się ze sobą komunikowały musi się utworzyć między nimi połączenie.
Takim połączeniem jest pasmo włókien nerwowych, nazywanych także spoidłem wielkim mózgu.
   Faktem jest, że mózg posiada wzorce skrzyżowane. To oznacza, że każda strona ciała komunikuje się z półkulą przeciwną. Na przykład, wyobraź sobie, że informacje przekazywane są w postaci dźwięków, dostających się do lewego ucha. Z lewego ucha docierają one do płata skroniowego umieszczonego po prawej stronie. Analogicznie informacje dostające się do prawego ucha są przetwarzane i analizowane przez płat skroniowy mieszczący się w lewej półkuli mózgowej, lewa ręka jest kontrolowana przez prawą korę ruchową, a prawa noga przez lewą korę ruchową. Każda półkula mózgowa przetwarza informacje w specyficzny dla siebie sposób. Przetwarzanie informacji zapewnia spoidło wielkie mózgu, które działa jak autostrada umożliwiając zintegrowane myślenie, czytanie, pisanie. Praca mózgu w zintegrowany sposób umożliwia zobaczenie szczegółów oraz całości.
      Czy wiesz, drogi rodzicu, że to i znacznie więcej zapewnia zintegrowanie półkul mózgowych, a uzyskać to można poprzez zestaw prostych ćwiczeń z Gimnastyki Mózgu, czyli fundamentu Kinezjologii Edukacyjnej. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz