Regulamin

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi organizowanych przez nauczycieli z Orientalnych Klimatów
·        Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
·     Na salę w których odbywają się zajęcia nie wchodzimy w butach. Ćwiczenia wykonane są boso na matach
·        W czasie zajęć obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój do ćwiczeń.
·        Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o higienę osobistą i stroju do ćwiczeń.
·   Nie należy spóźniać się, ani wychodzić przed zakończeniem zajęć, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom praktyki.
·     Przed rozpoczęciem zajęć należy wyciszyć dźwięki i wibracje w telefonach komórkowych i innych urządzeniach. Podczas zajęć nie rozmawiamy, aby nie rozpraszać innych uczestników.
·         Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu lub po saunie.
·         W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekuna lub pod ich opieką oraz po wyrażeniu zgody przez prowadzącego.
·  Uczestnik ma obowiązek poinformować prowadzącego o problemach zdrowotnych, wszelkich niedyspozycjach (menstruacja, osłabienie), chorobach, urazach, kontuzjach. W stanach przewlekłych i stwierdzonych chorobach zalecane są konsultacje lekarskie i wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do praktyki jogi. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
·         Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć.
·   W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, nagły wzrost ciśnienia, mdłości, napięcie w oczach, ból kręgosłupa, stawów lub chorych miejsc), należy bezwzględnie przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwości prowadzącemu.
·     Uczestnicy zobowiązani są do obserwacji swojego samopoczucia i stanu zdrowia oraz adekwatnego dostosowania tempa, ilości powtórzeń oraz zakresu pracy w asanie do swoich możliwości.
·    Kobiety w ciąży muszą poinformować nauczyciela o swoim stanie oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń. Dostaną wskazówki do indywidualnych ćwiczeń.
·     Uczestnicy zajęć zobowiązani są również do przestrzegania indywidualnych regulaminów sal/obiektów, w których odbywają się zajęcia.


Orientalne Klimaty i nauczyciele je reprezentujący nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu. Uczestnicy ćwiczą na własną odpowiedzialność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz